Podstawy języka angielskiego w dziale obsługi pokoi

Cel szkolenia

Poznanie podstawowego słownictwa, zwrotów oraz prostych form gramatycznych niezbędnych przy obsłudze gości w języku angielskim.

Korzyści dla uczestników

  1. Umiejętność reagowania na podstawowe prośby gości anglojęzycznych kierowanych do pracowników działu housekeeping.
  2. Nabranie pewności siebie w kontaktach z gośćmi anglojęzycznymi.
  3. Podniesienie własnych kwalifikacji zawodowych.

Szkolenie kierowane do osób, które nie miały wcześniej kontaktu z językiem angielskim lub osób pragnących utrwalić i usystematyzować dotychczasową wiedzę.

Czas trwania

1 dni – 6 godzin zegarowych

Ramowy program

  1. Przedstawianie się, nazywanie podstawowych zawodów w hotelu.
  2. Powitanie i pozdrawianie gości hotelowych.
  3. Wejście do pokoju podczas pobytu gości. Zasady zachowania, podstawowe pytania jakie może zadać personel sprzątający.
  4. Podstawowe słownictwo z zakresu wyposażenia pokoju hotelowego oraz garderoby gości.
  5. Reagowanie na prośby gości.
  6. Reagowanie na zgłaszane usterki.

Zadzwoń